در صورت بروز  موارد زیر می توانید شکایت خود را ثبت کنید و در اسرع وقت به شکایت شما رسیدگی خواهد شد.

  • عدم ارائه کالا
  • طولانی شدن مدت زمان ارسال کالا به بیش از مدت تعیین شده در سفارش
  • عدم رعایت مواد قانونی تجارت الکترونیکی در زمینه ی انصراف از خرید، فسخ قرارداد و مرجوعی کالایکی در زمینه ی انصراف از خرید، فسخ قرارداد و مرجوعی کالا
  • عدم استرداد وجه پرداختی از سوی خریدار در صورت انصراف وی از معامله
  • عدم صدور فاکتور.
  • سایر موارد مرتبط و مشابه