• توضیحات

توضیحات

  • یک روز در یک صفحه
  • سایز اروپایی
  • جلد سخت چرم
  • کاغذ ۷۰ گرم سفید