• توضیحات

توضیحات

یک روز در یک صفحه

سایز رقعی

جلد نرم

کاغذ ۷۰ گرم کرم

رنگبندی:

فسفری : کد ۱۹۵۳۴

قرمز: کد ۱۹۵۳۳

آبی: کد ۱۹۵۳۲

زرشکی: کد ۱۹۵۳۱