• توضیحات

توضیحات

یک روز در یک صفحه

سایز رقعی

جلد نرم

کاغذ ۷۰ گرم کرم

رنگبندی:

قرمز :۱۹۵۰۳

آبی: ۱۹۵۰۱

سورمه ای: ۱۹۵۰۲