• توضیحات

توضیحات

صفحات پلنر

سایز رقعی

جلد سخت

کاغذ ۷۰ گرم کرم

رنگبندی:

کرم قهوه ای:۱۹۴۵۱

مشکی طلایی: ۱۹۴۵۲

مشکی نقره ای:۱۹۴۵۳