• توضیحات

توضیحات

یک روز در یک صفحه

سایز رقعی

جلد نرم

کاغذ ۷۰ گرم

رنگبندی:

سرمه ای: ۱۹۵۱۲

قرمز: ۱۹۵۱۱