• توضیحات

توضیحات

یک روز در یک صفحه

سایز رقعی

جلد نرم

کاغذ ۷۰ گرم کرم

رنگبندی:

مشکی: ۱۹۴۷۳                قهوه ای: ۱۹۴۷۲              شتری: ۱۹۴۷۱              زرشکی:۱۹۴۷۶              قرمز: ۱۹۴۷۵              آبی: ۱۹۴۷۴