• توضیحات

توضیحات

یک روز در یک صفحه

سایز رقعی

جلد نرم

کاغذ ۷۰ گرم کرم

رنگبندی:

طوسی: ۱۹۵۲۲                                 قهوه ای: ۱۹۵۲۱