• توضیحات

توضیحات

کد محصول : ۱۶۶۳

جعبه سررسید

جلد نرم چرم طبیعی

جا کارتی چرم طبیعی

جا خودکاری چرم طبیعی

خودکار و روان نویس