• توضیحات

توضیحات

  • سالنامه ترمو رقعی
  • خودکار و روان نویس فلزی
  • جاکارتی
  • کیف پول
  • کد:۱۶۷۲