• توضیحات

توضیحات

کد ۴۷۷۰

فلش ۱۶ گیگ

خودکار

روان نویس