• توضیحات

توضیحات

کد ۴۷۷۵

جاکلیدی

جاکارتی

خودکار

فلش ۸ گیگ