• توضیحات

توضیحات

  • یک روز در یک صفحه
  • سایز رقعی
  • جلد نرم ترمو
  • کاغذ کرم ۷۰ گرم
  • کد:۱۱۲۵