• توضیحات

توضیحات

  • سررسید اروپایی جلد سخت
  • کیف پالتویی
  • سرکلیدی
  • جاکارتی فلزی
  • خودکار و روان نویس