• توضیحات

توضیحات

  • قاشق تمپر دار
  • سرو برد
  • دو عدد فنجان قهوه عربی
  • قهوه جوش عربی
  • قهوه
  • شکلات