• توضیحات

توضیحات

  • فرنچ پرس
  • فنجان و زیرفنجانی
  • ست دمنوش
  • کد: ۴۷۹۵